Kjøpe det perfekte domene for din virksomhet

Å finne det rette domene navnet for din virksomhet kan være en forretningskritisk faktor. Et godt domene gir autoritet og gjør det lettere for dine kunder å finne deg. Ofte blir et godt domene belønnet i Googlesøk.

Domenet jeg ønsker er allerede tatt, men ikke tatt i bruk

Det kan være mange grunner til at domener er registrert, men ikke tatt i bruk. Det kan være at eier av domene har planer om å bruke det senere eller at registreringen er som en investering.

Tenk på et domene som en næringseiendom. Jo nærmere en næringseiendom er plassert kundene jo mer verdi har den eiendommen. På samme måte som tomter og næringsbygg er investeringsobjekt, er også domenenavn eiendom man kan investere i

Å investere i et godt domene kan gi deg et forretningsfortrinn som kan gi god avkastning. I dagens samfunn med mye “støy” fra mange aktører som skal selge noe så er det viktig at navnet er lett å huske, helst et navn som sier noe om hva man kan finne på websiden, og som det er lett å bygge et “brand” rundt. 

Skulle du ikke klare bygge din næring på domenet du kjøper, ja så kan du selge domenet videre, sannsynligvis med profitt hvis du har fått trafikk på det.

På samme måte som næringseiendom bruker ofte meglere, er det en trygghet i å bruke en megler på domenenavn. Jeg kvalitetsikrer prosessen, sjekker at det at det ikke er konflikt rundt navnet, at det ikke er varemerkeregistrert osv.

Jeg som domenemegler kan også rådgi i verdisettelse av domener. Det er nok noen selgere som tror de kan få millionbeløp for domener. Det skal nok mye til idag å få. Stort sett så kommer man frem til en pris som er spiselig for begge parter.

Alle domene på domenemegleren.no har en satt pris. Da får du domene omgående etter signert avtale og betaling. Du kan komme med en motpris, og da blir det opptil forhandling mellom deg og selger om riktig pris.

Ønsker du å kjøpe et domene som er tatt men ikke listet på domenemegleren.no? Klikk her for vår tjeneste å megle på dine vegne.

Trygg domenehandel

Hvis du, eller selger, ønsker sikre at handelen går trygt og riktig for seg kan du eler selger bestille “Trygg domene handel” fra Domenemegleren. Da overfører du som kjøper pengene til Domenemegleren sin konto hvor de står trygt inntil selger har gjort domeneoverføringen til deg. Når Norid (Organisasjonen som styrer norske domener) har registrert deg som ny eier, blir pengene overført til selger.

Trygg domene handel inkluderer også oppsett av kjøpskontrakt mellom partene

Denne tjenesten koster totalt kr 2490,- ex mva –
Hvis det er du som kjøper som bestiller tjenesten er det du som betaler denne provisjonen. Er det selger som bestiller er det selger som betaler. Dere kan selvsagt også bli enige om å splitte.

Slik kjøper du domene som er listet på domenemegleren.no

Klikk på domene du ønsker. Fyll ut skjema på siden. Skriv om du ønsker kjøpe, leie eller dele opp betaling i kommentarfeltet.

Har du spørsmål omkring domenet kan du spørre det i samme skjema.

Du mottar en bekreftelseepost innen kort tid. Der blir du spurt om hvem som skal stå som faktura mottaker og kontaktperson.

Du betaler faktura og domene overføres til deg omgående etter registrert betaling.  I løpet av noen timer er domene registret på deg i Norid og du kan ta det i bruk omgående.

Thomas Knutsen
Domenemegleren.no 

Domenenavn er et investeringsobjekt